ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
E-mail: mgarou@libd.teithe.gr